Veerkrachtige Teams

Veerkracht is de kunst om mee te deinen op de golven van verandering, om tegenslagen te boven te komen en zelfs te zien als groeimogelijkheden.

Veerkrachtige teams werken samen met alles wat zich aandient om hun doel te bereiken. Zowel successen, kansen en mogelijkheden als tegenslagen, mislukkingen en problemen.

Veerkracht van een team wordt weerspiegeld in de resultaten van een team en de mate waarin het team met moeilijke omstandigheden kan omgaan.

Uit onderzoek blijkt dat de manier waarop teamleden met elkaar omgaan en samenwerken van grote invloed is op de veerkracht en de effectiviteit van teams.