Een les in overgave…

“Life is a series of natural and spontaneous changes. Don’t resist them – that only creates sorrow. Let reality be reality. Let things flow naturally forward in whatever way they like.” – Lao-Tzu

Tijdens deze bizarre Coronatijd is er één vaardigheid die me het meest openbaart en dat is “overgave”. Hoe moeilijk ook. Maar ik realiseer me elke dag weer in deze quarantaine tijd dat het enige dat we momenteel kunnen doen, is meestromen met wat er op ons afkomt zonder ook maar enigszins te willen controleren. Een houding die we eigenlijk altijd hebben aan te nemen. Een houding die in principe heel natuurlijk is, de natuur laat niet anders zien. Die gaat vanzelf over van winter, lente, zomer naar herfst zonder enige controle van ons, de mens. Maar voor de meeste van ons (inclusief mezelf), kan het een uitdaging zijn. Terwijl het tegenstrijdige is dat als we ons aan het leven overgeven en de controle los laten, er vaak ruimte ontstaat voor zaken die we vantevoren niet zo snel bedacht hadden. Onze creativiteit kan een boost krijgen, synchroniciteit openbaart zich, zaken die voorheen moeilijk gingen gaan ineens heel gemakkelijk en het kan zelfs zo zijn dat er een nieuwe ‘vorm’ ontstaat die veel beter bij ons past.

Dit laatste is wellicht wat vaag beschreven, maar ik sprak onlangs een klant van me en ze dienden in no time de business aan te passen en in te krimpen. Niet prettig en er kwamen zeker de nodige emoties bij kijken, maar diep van binnen realiseren ze zich dat de nieuwe werkwijze gemakkelijker gaat zijn en beter te overzien. Een ander gaf weer aan dat voorheen veel discussies gaande waren over het online aanbieden van verschillende producten en er dan vaak weerstand ontstond. En nu, nu iedereen zich naar online beweegt, is men in rap tempo ‘on board’ en ineens kan het wel worden geïmplementeerd.

Wat is nu de les in overgave die we leren? Welke inzichten komen er in deze periode boven drijven en wat hebben we in feiten te doen (of dus juist niet te doen als het gaat om overgave…)?

De invloed van het ego kleiner maken

Vaak zit ons ego in de weg als het gaat om overgave. We hebben van alles in onze mind bedacht. In de zin van: ‘zo heb ik het bedacht en hoort het te gaan’. En op het moment dat het dan niet zo gaat zoals we bedacht hebben, komt ons ego voorbij die dat lastig vindt. Het stemmetje dat het graag anders had gezien komt op en is teleurgesteld of ontevreden. Hetgeen wat we dan eigenlijk te doen hebben, is het ego als het ware ‘opzij zetten’ en de invloed kleiner maken. Want zodra we dit doen ontstaat er ruimte voor iets anders, een weg die vaak veel beter is dan het ego überhaupt bedacht had.

Het enige constante is verandering

“The only constant in life is change” . Deze enige constante in het leven, hebben we te accepteren en te leren om mee om te gaan. Niets is zeker, zoals nu in de huidige tijd ook blijkt. Het is aan ons om open te staan voor verandering en in te zien dat er vaak ook iets heel moois onder verandering schuilt; bijvoorbeeld het vergroten van veerkracht of het versterken van ons aanpassingsvermogen. Weerstand ertegen kost vaak veel (negatieve) energie en uiteindelijk zien we meestal nadat we de verandering omarmd hebben, dat het ook echt beter is.

De wijsheid van het “niet – weten” omarmen

Een prachtig boek over dit thema is van Estelle Frankel: The wisdom of not knowing. Daarin wordt heel mooi beschreven welke wijsheid onder het niet-weten schuilt en wat we er o.a. voor terug krijgen als we ons hieraan overgeven; het leven zien als een continue reis, een gevoel van rust, ontspanning, niet vechten, geen weerstand, een puur gevoel van geluk, innerlijke vrijheid. “De enige wijsheid is in weten dat je niets weet.” aldus Socrates (in De apologie, geciteerd door Plato)

Go with the flow

De uitspraak ‘go with flow’ kan soms vrij luchtig worden uitgesproken, waardoor de diepere betekenis ervan niet helemaal overgebracht wordt. Het kan de indruk wekken, dat je de boel de boel moeten laten, maar dit is nu juist net niet het geval. Ik vond een mooie quote over wat ‘go with the flow’ nu precies betekent:

Het leven komt immers zoals het komt en daar zijn we nu in deze bizarre tijd meer dan ooit getuige van. We kunnen wel denken dat we ergens de controle over hebben, maar in feiten is dat niet zo en worden we juist uitgenodigd om mee te gaan in ‘the flow’. Ook al vraagt dit van ons doorzettingsvermogen en kan het een groot beroep doen op onze veerkracht. Dan is dat het wat dus heeft te gebeuren. Zoals Jon Kabatt Zin ook zegt: “you can’t stop the waves, but you can learn how to surf.” Zo ook nu. We kunnen de golven / de flow van het leven niet stoppen, maar we hebben te leren mee te deinen.

Graag sluit ik af met een laatste mooie quote, een tegeltjeswijsheid:

“Het leven is wat je overkomt, terwijl je andere plannen zat te maken.”

Dat ondanks alle uitdagingen om ons heen, we alsnog een mooie les in overgave uit deze tijd mogen halen!

0 Reacties

Laat een reactie achter