Van start-up naar scale-up? De sleutel tot succes zit in de transitie.

Juliëtte

In Groei, Inspiratie Geplaatst

Uit verschillende bronnen blijkt dat het % start-ups dat uiteindelijk doorgroeit naar scale-ups kleiner is dan 1%.* Het houdt me bezig waarom dit percentage zo laag is? Nu wordt er veel geschreven over wat er nodig is van start-up naar scale-up te groeien. Er moet een goede product-market fit zijn, voldoende cash, heldere strategie, de beste mensen op de juiste plek et cetera. Allerlei factoren die invloed hebben op succesvolle groei. Echter een belangrijke component dat niet altijd aan de orde komt, is de daadwerkelijke transitie van start-up naar scale-up en het managen van die transitie.

In deze blogpost wil ik de term ‘transitie’ tegen het licht houden en het boek van William Bridges Managing Transitions aan de orde brengen. Dit met het doel bewustwording te creëren bij het management van snelgroeiende bedrijven, dat de groei van start-up naar scale-up niet enkel te maken heeft met goede product market fit, voldoende cash, maar juist ook met het meenemen van het team door de transitie.

Transitie is een ‘gedaanteverwisseling’ **

Dat wil zeggen, het gaat om de overgang van het ene systeem naar een ander gekend systeem. De spelregels worden veranderd. Er komt een wezenlijk andere manier van organiseren. Belangrijk is op te merken dat het gaat om ‘een gekend systeem’. Het is niet nieuw, het bestaat al elders maar je moet die manier van organiseren wel overnemen. M.a.w. het start-up ‘systeem’ verandert naar het scale-up ‘systeem’. Dit brengt nieuwe spelregels met zich mee en daar heb je je aan te houden. Enkele spelregels zijn bijvoorbeeld:

  • Van een team dat het heel gezellig heeft met elkaar, alles met z’n allen doet, naar een gestructureerd, professioneel bedrijf.
  • Van een eigenaar die overal kansen ziet en adhoc op alles inspringt naar een CEO die een heldere koers voor ogen heeft en lange termijn denkt.
  • Van allerlei verschillende taken onder één persoon naar duidelijke taakverdeling en verantwoordelijkheden bij verschillende personen.

Kijkend naar de nieuwe spelregels heeft een organisatie dus bepaalde werkwijzen los te laten en ook te beëindigen. Dan pas ontstaat er ruimte voor nieuwe zaken oftewel ‘new beginnings’. Maar, het management dient zich ervan bewust te zijn dat er tussen de fase van oud naar nieuw nog een overgang zit. William Bridges laat zien a.h.v. onderstaand model dat er een ‘neutrale fase’ is.

Deze fase is van belang om bewust te doorstaan en de tijd voor te nemen. De fase kenmerkt zich door chaos, het onbekende en het (nog) niet weten waar aan toe te zijn. Als deze fase volledig wordt omarmd en er ruimte voor wordt gemaakt, ontstaat er creativiteit en wordt er met elkaar nagedacht over oplossingen om te komen tot de nieuwe situatie. Deze creativiteit is de motor voor het nieuwe begin. Het is aan het management een beroep te doen op de creativiteit van het team en gezamenlijk door deze neutrale fase heen te komen.

Practice what you preach

Het is niet geheel toevallig dat dit thema mij persoonlijk bezighoudt. Ook ik zit in een transitie met mijn bedrijf en ben aan het veranderen naar een nieuwe vorm. Momenteel zit ik in de overgang van beëindiging en loslaat fase naar de neutrale fase waarbij creativiteit de voornaamste rol speelt. Ik heb beroep te doen op deze creativiteit, hier de tijd voor te nemen als ook ruimte voor te geven. Ik weet dat er ‘new beginnings’ komen. Geduld en vertrouwen op dat wat komen gaat sowieso beter is dan het oude, is in deze fase voor mij cruciaal. Wat ik wel al uit kan spreken, is dat als jij met je bedrijf in een dergelijke fase zit, ik je er graag doorheen help. Want hoe krachtig is het als je zelf als persoon het compleet ondergaat “Practice what you Preach! nietwaar?

Bronnen:

*) Volgens ScaleUp Company en ScaleUp Nation lukt het slechts 4% van de ondernemers om meer dan 1 miljoen euro omzet te genereren. En slechts 0,4% haalt de grens van 10 miljoen euro omzet. Dit bleek ook uit een onderzoek van Deloitte Fast Ventures en THNK. Nb. dit onderzoek dateert uit 2015.

**) Gebaseerd op een blogpost: ‘Veranderkundig perspectief op transitie en transformatie in zorg voor jeugd en langdurige zorg’ waarbij de schrijfster refereert naar het boek: ‘Een kwestie van verschil, conflicthantering en onderhandeling in een configuratieve integratietheorie.’ van Dongen, Prof dr. H.J. van, dr. W.A.M de Laat en dr. A.J.J.A. Maas (1996). Delft: Eburon.

0 Reacties

Laat een reactie achter