Scaling up? Hoe creëer je een Dream Team?

Juliëtte

In Groei, Inspiratie Geplaatst

In een eerder geschreven artikel De groeifase van je onderneming begrijpen en gebruiken kwamen de verschillende groeistadia en de management uitdagingen die daarbij komen kijken aan de orde. Echter aan de basis van groei en eigenlijk het belangrijkste van opschalen is het gedegen bouwen aan een Dream Team. Immers “teamwork makes the dream work” nietwaar? Maar wat zijn de belangrijkste bouwstenen voor een Dream Team en welke rol speelt de scale-up CEO hierin?

1. Mix van talenten en ondernemende persoonlijkheden

Succesvolle teams bestaan meestal uit een mix van getalenteerde mensen en verschillende persoonlijkheden, die elkaar onderling aanvullen. Voor een snelgroeiende organisatie geldt ook dat er ondernemende persoonlijkheden aan boord moeten zitten. Groei vraagt om kansen zien en op zoek gaan naar innovatieve mogelijkheden. Een ondernemende instelling bij het team is daarin key. Het is aan de scale-up CEO een mix van getalenteerde en ondernemende persoonlijkheden bij elkaar te brengen en ervoor te zorgen dat er chemie ontstaat. Zoals een componist de tonen van verschillende muziekinstrumenten weet te componeren tot een prachtig muziekstuk. Dit vraagt dus om goed denkwerk, inzicht in ieders talenten en van ieder teamlid weten wanneer de juiste toon geraakt wordt.

2. Communicatie over competenties en vaardigheden

Alle teamleden dienen van elkaar te weten waar ze goed en minder goed in zijn. Als ook, hoe ze elkaar onderling kunnen versterken. Zodra hier openheid over is en veel over gecommuniceerd wordt, ontstaat een cultuur waarin men elkaar kan ondersteunen waar nodig. Het is aan de scale-up CEO hier waarde aan te hechten en een dergelijke cultuur te creëren. Zodat er waardering en respect voor elkaars goede en ook minder goede kanten ontstaat en een sterk onderling vertrouwen dat men van elkaar op aan kan. Onderling vertrouwen, waardering en respect is immers de basis waarop een team goed kan functioneren.

3. Durven fouten maken

Bij de teams die ik begeleid, valt op dat men onderling nauwelijks open durft te zijn in het maken van fouten. Terwijl groei juist gaat om vallen en opstaan. Het maken van fouten en daarvan leren is daarin essentieel. De scale-up CEO dient dan ook het voorbeeld te geven en te stimuleren dat het waardevol is als er fouten gemaakt worden en dat de learnings eruit juist in het belang zijn van de groei van het bedrijf.

4. De balans bewaken

Een sterk team is in balans en het is de rol van de scale-up CEO deze balans te bewaken. Onderdelen van een goede balans zijn: duidelijke koers voor ogen houden, inspannen en ontspannen m.a.w. hard werken, maar ook gas terug kunnen nemen; successen vieren maar ook stilstaan bij de momenten wanneer het minder goed gaat; het team vrijheid en ruimte geven om te kunnen ontwikkelen maar ook structuur behouden en duidelijke afspraken maken.

5. Lead by example

Geregeld krijg ik de vraag van mijn klanten dat ze ontevreden zijn over het functioneren van hun team en niet goed weten hoe dit te doorbreken.

“Teamleden zeggen niet eerlijk waar het op staat, wel achter elkaars rug om”,”Het team is gesloten en tijdens meetings delen ze hun visie niet” “Het team toont weinig initiatief en durft geen beslissingen te nemen”. etc.

De scale-up CEO heeft in dit soort situaties de neiging de oorzaak van het onvoldoende presteren van zijn of haar team bij de teamleden zelf neer te leggen. Maar in mijn ogen zegt een niet goed draaiend team veel over de leidinggevende zelf. Het team is immers een afspiegeling van het eigen functioneren. Dit inzicht en tot de realisatie komen dat een niet goed functionerend team iets zegt over eigen leiderschap kan confronterend zijn, echter als de CEO voor ogen heeft een Dream Team te creëren ‘you have to lead by example’!

0 Reacties

Laat een reactie achter