Go: start fase

Dit is de fase waarin van start wordt gegaan. L’Agence du Kraft onderzoekt samen met de ondernemer en het directieteam waar de blokkades voor groei precies liggen. Het is een fase waarin afstand genomen wordt van de operatie, reflectie momenten worden gecreëerd waardoor inzichtelijk wordt wat er precies gaande is.

Werkwijze

  • afstand van de operatie middels sessies op locatie
  • interviews met belanghebbenden
  • 1 op 1 coachingsessies
  • teamcoaching sessies met gehele directie team

Wat levert het op

  • inzicht in blokkades
  • inzicht in de neveneffecten van de blokkades
  • overeenstemming over de gewenste situatie
  • vormgeving van de roadmap naar de gewenste FLOW situatie

What’s next?

GROW

Contact opnemen

Stuur een bericht via dit contactformulier of mail direct naar juliette@lagencedukraft.nl