GO

Dit is de fase waarin van start wordt gegaan. L’Agence du Kraft onderzoekt samen met de ondernemer en het management team waar de blokkades liggen. Het is een fase waarin afstand genomen wordt van de operatie, reflectie momenten worden gecreëerd waardoor inzichtelijk wordt wat er precies gaande is en waar de uitdaging zit.

Werkwijze

  • afstand nemen van de operatie
  • sessies buiten het bedrijf op inspirerende locatie
  • interviews met de ondernemer en directieteam
  • interviews met investeerders (indien nodig)
  • 1 op 1 coachingsessies met ondernemer en directieleden
  • teamcoaching sessies met gehele directie team

Wat levert het op

  • inzicht in blokkades
  • inzicht in de impact van de blokkades op het bedrijf
  • overeenstemming over de gewenste situatie
  • vormgeving van de roadmap naar FLOW

What’s next?

GROW

Let’s GO!

Zin om van start te gaan?

Stuur een bericht via dit contactformulier of mail direct naar juliette@lagencedukraft.nl