Flow

De FLOW fase is de gedroomde fase. Het doel waarnaartoe wordt gewerkt. L’Agence du Kraft is de gids naar deze fase toe. Kenmerkend is dat de energie in het bedrijf weer terug is en gaat stromen, er is balans, rust, structuur en het volledige potentieel komt tot uiting met groei tot gevolg.

Werkwijze

  • Het vieren van FLOW !
  • On-going reflectiemomenten in de maanden erna
  • Evaluatie sessies met het doel FLOW te bewaken
  • Tussentijdse 1 op 1 coaching indien behoefte
  • Tussentijdse teamcoaching indien behoefte

Wat levert het op

  • Structuur en eenheid in samenwerking
  • De juiste state of mind voor groei
  • Bewust leiderschap is geactiveerd
  • Veerkracht is ontwikkeld
  • Flow is daar & gaat gevierd worden!

” Team coaching is unlocking the full potential to maximize their performance. “

Team Coaching

L’Agence du Kraft maakt gebruik van verschillende vormen van teamcoaching. Twee voorbeelden zijn talking circle en team opstellingen.

Talking Circle

De talking circle is een vorm waarbij ruimte wordt gegeven voor een ieders mening, er wordt geluisterd naar elkaar en open gesproken over teamwork thema’s.

INTERESTED

Team opstellingen

In een team dat aan het groeien is, verandert er veel en spelen allerlei dynamieken een rol. Middels team opstellingen wordt zichtbaar wat er op dit moment gaande is en of er wellicht een nieuwe vorm aangenomen gaat worden.

INTERESTED

Behoefte aan Flow?

Neem contact op via dit contactformulier of mail direct naar juliette@lagencedukraft.nl .