Bewust Leiderschap

Een bewuste leider is zich bewust van het gegeven dat haar/ zijn eigen handelen effect heeft op de rest van het bedrijf. En ziet in dat het gedrag van het team een spiegel is van het eigen gedrag. Zodra een leidinggevende tot dit inzicht komt, is het in staat een kentering voor elkaar te krijgen. En de stagnatie van groei die er is, om te buigen naar een nieuwe situatie.

Bewust Leiderschap is een vorm van leiderschap, dat voortkomt uit het bewustzijn van de leider zelf. Het is gericht op het juiste handelen vanuit de juiste visie. Met de juiste visie wordt bedoeld, dat er open en zuiver gekeken wordt naar dat wat zich aan dient, zonder oordeel of eigen overtuigingen.