FLOW IN TEAMS

De stip op de horizon is helder 
Energie stroomt door het hele team
Er is onderlinge verbinding
Iedereen weet wat die te doen staat
Vanuit eigen kracht moeiteloos naar FLOW!

Methode 

Empower Leadership Teams

Ondernemers en directie teams van snelgroeiende bedrijven komen bij L’Agence du Kraft op het moment dat groei stagneert en het volledige potentieel onvoldoende eruit gehaald wordt. 

De automatische reactie is vaak dat er harder gewerkt wordt en de druk op het bedrijf wordt verhoogd.

Is dit dé manier? Is dit het juiste handelen?

Juliëtte Plantenga, oprichtster van L’Agence du Kraft, is ervan overtuigd dat het tegenovergestelde nodig is voor verdere groei.

Door de eigen ontwikkelde GO-GROW-FLOW methode ontstaat rust en structuur, bewust leiderschap wordt geactiveerd en de veerkracht vergroot. Vanuit deze basis wordt het volledig potentieel uit het bedrijf gehaald met groei tot gevolg.

Contact

Methode

De GO-GROW-FLOW methode, ontwikkeld door Juliëtte Plantenga, is exclusief voor ondernemers en directieteams van snelgroeiende bedrijven met het doel het volledig potentieel eruit te halen. De methode bestaat uit 3 fases, met eigen kenmerken en resultaten. Doorlooptijd is afhankelijk van de vraag.

GO

De GO fase is de start-fase. Begint met afstand van de operatie, ruimte en tijd voor reflectie. Met het doel inzichtelijk te krijgen waar blokkades zitten en welke acties nodig zijn voor de gewenste groei.

Resultaten GO fase:

 • Inzicht in de blokkades en impact op het bedrijf
 • Antwoord op waarom groei stagneert
 • Onderlinge overeenstemming bereikt
 • De gewenste FLOW situatie uiteengezet
 • Ontwikkeling van de Roadmap naar FLOW

GO

GROW

De GROW fase is de groei fase. Dit is de fase van actie, het doen en dan specifiek ‘het anders doen’, het ongewenste leren loslaten en het gewenste durven toe te laten.

Resultaten GROW fase:

 • Implementatie roadmap naar FLOW
 • Ontwikkeling van bewust leiderschap
 • Focus op structuur en eenheid in samenwerking
 • Ontwikkeling van de juiste mindset
 • Ontwikkeling van veerkracht

GROW

FLOW

De FLOW fase is de gedroomde fase. Het doel waarnaartoe wordt gewerkt. Kenmerkend is energie stroomt in de juiste richting, het bedrijf is in balans en het volledig potentieel wordt benut.

Resultaten FLOW fase:

 • Structuur en eenheid in samenwerking
 • De juiste state of mind voor groei
 • Bewust leiderschap is geactiveerd
 • Veerkracht is vergroot
 • Flow is daar én gaat gevierd worden!

FLOW

“The key to solid business growth for now and the future is conscious leadership and resilience”. Juliëtte Plantenga,
Founder L’Agence du Kraft

Case:

Een onderneemster van een snelgroeiend bedrijf dat vijf jaar bezig is en bewezen heeft elk jaar met een vast % te groeien, loopt tegen de uitdaging aan dat groei stagneert. De primaire reactie is druk op het directieteam en het hele bedrijf opvoeren, wat tot gevolg heeft…..

Lees verder

Artikelen

Over groei, bewust leiderschap en veerkrachtige teams. Met het doel kennis te delen omtrent deze thema’s en tools te ontvangen om te implementeren.

Klanten

Een greep uit klanten die L’Agence du Kraft begeleidt en heeft begeleid.

Inspiratie

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec blandit massa sapien, sit amet hendrerit nulla consectetur ac. Mauris in augue a tellus suscipit euismod.

Contact opnemen

Op zoek naar een gids, adviseur in groei?

Stuur een bericht via dit contactformulier of mail direct naar juliette@lagencedukraft.nl.