Echte leiders bezien een onderwerp vanuit allerlei perspectieven en kunnen vanuit dit brede blikveld de juiste beslissingen nemen. Hun geest is kalm, beheerst en geconcentreerd. Ze laten zich niet beïnvloeden door negatieve gedachten en emoties, geoefend en gefocust.
Fragment uit het boek ‘De weg van de leider’ van de Dalai Lama en management adviseur Laurens van den Muyzenberg.

Mijn naam is Juliëtte Plantenga en ben oprichtster van L’Agence du Kraft. Het is mijn missie ondernemers en directieteams van snelgroeiende bedrijven te begeleiden naar hun volledige potentieel door enerzijds strakke structuur in te bouwen anderzijds bewust leiderschap te activeren en focus te leggen op rust en reflectie.

Waarom? 

In de praktijk valt mij op dat veel snelgroeiende bedrijven niet altijd de juiste oplossingen vinden om op te schalen. Vaak wordt de druk op de ondernemer en het directieteam hoog opgevoerd en raken bedrijven uit balans. Ik heb bij meerdere bedrijven gezien en weet uit eigen ervaring dat het opvoeren van druk in tijden dat het minder gaat averechts werkt. Mijn visie is dat juist terugschakelen en komen tot rust nodig is om tot inzichten te komen. Om vervolgens vanuit die mindset over te gaan tot actie. Hieruit is de GO-GROW-FLOW methode ontstaan.

Waaruit bestaat de GO-GROW-FLOW methode? 

De methode is een blend van tools uit verschillende gevolgde coaching- en teamcoaching opleidingen, wetenschappelijke kennis uit management- en leiderschapsliteratuur (uit het Oosten en Westen) als ook mijn werkervaringen bij snelgroeiende bedrijven. Ik verdiep me continu in wat een groeiend bedrijf succesvol maakt en welke tools en gedrag vanuit de leider, CEO, ondernemer en zijn/ haar directieteam nodig is. In mijn ogen zit de succesfactor in de balans tussen het implementeren van concrete management en leiderschap tools én het bewust inbouwen van rust en reflectie momenten als ook tijd voor zelfinzicht en zelfkennis.

Waarom ligt mijn focus op snelgroeiende bedrijven?

De dynamiek die er gaande is, resoneert bij me door mijn eigen achtergrond in topsport. De ambitie om de top te bereiken, het fanatisme, de focus en voorwaartse inzet die daarvoor nodig is, vraagt veel van een persoon. En tegelijkertijd het heel bewust terugschakelen en de rustmomenten pakken om tot een topprestatie te kunnen komen. In het bedrijfsleven wordt dit laatste vaak overgeslagen en gaan teams door en door zonder in te zien dat juist in de rustmomenten de kracht wordt opgebouwd om een topprestatie te leveren. Dit is de reden waarom ik geloof in groei door balans en ontvangen van kracht door het pakken van rust.

De grootste uitdaging bij groei? 

De grootste groei begint bij de ondernemer en het directieteam zelf. Hun eigen houding, gedrag en manier van werken, straalt uit naar de rest van het bedrijf. Zodra men dit niet wilt veranderen, verandert het bedrijf ook niet. Daarom begin ik altijd bij de ondernemer en het directieteam, omdat bij hun de kentering ingezet kan worden.

Waar staat ‘L’Agence du Kraft’ voor?

L’Agence du Kraft is een combinatie van twee verschillende talen het Frans & Zweeds. Het werkwoord agencer betekent in het Frans inrichten, vormgeven of indelen. Kraft betekent in het Zweeds kracht, energie of power. Ik geef het een vrije vertaling : ‘het vormgeven van de juiste kracht’.  Precies datgene waar ik voor sta en waar ik voor ga.